PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA  U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM (COVID-19)
U SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA POREČA

 
 
 
 1. UVOD
 
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. ožujka 2020. godine proglasila je globalnu pandemiju koronavirusom. Tijekom trajanja posebnih uvjeta rada i korištenja zatvorenih sportskih objekata, djelatnici Sportske zajednice Grada Poreča ( u daljnjem tekstu SZGP ) kao upravitelja i korisnici objekata kojima upravlja i koristi  SZGP vode se preporukama za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima koje je donio HZJZ 11. svibnja 2020. Protokol je promjenjiv ovisno o smjernicama Stožera civilne zaštite IŽ i ZZJZ. Protokol slijedi smjernice HZJZ:
 1. Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima od 11. svibnja 2020.
 2. Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 od 02. travnja 2020.
 3. Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 od 02. travnja 2020.
 4. Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva od 17. lipnja 2020.
 
Održavanje treninga i sportsko- rekreativnih aktivnosti dopušta se svim sportašicama i sportašima te korisnicima sportsko-rekreativnih sadržaja u sportskim objektima uz pridržavanje ovog protokola i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.
Sportski objekti obuhvaćeni ovim protokolom su svi objekti kojima upravlja SZGP te SD Finida koju SZGP ima na korištenje za održavanje treninga u popodnevnim satima od 16:00 do 22:00.
 
Korisnici  sportskih objekata su:
 1. Učenici Srednje škole Mate Balota, TUŠ Antuna Štifanića, OŠ Poreč, OŠ Bernardo Parentin  koji održavaju sate tjelesnog odgoja u periodu od  08:00 do 14:00 od ponedjeljka do petka, a sukladno rasporedu sati.
 2. Amaterski sportski klubovi, članovi Sportske zajednice grada Poreča u terminima od 15:00 do 22:00 sata, sukladno rasporedu korištenja dvorana.
 3. Sportski rekreativci i ostali korisnici ( organizatori pojedinih događaja koji se odvijaju u dvoranama Grada Poreča ),  a koji koriste dvorane po prethodnoj najavi.
 4. Zakupci poslovnih prostora u dvoranama kojima upravlja SZGP i njihovi korisnici.
 
 1. IMENOVANJE ČLANOVA KRIZNOG STOŽERA
 
Krizni stožer sastoji se od četiri člana čija je obveza racionalno i smireno postupanje tijekom provođenja
mjera prevencije te u situaciji pojave zaraze koronavirusom.
 
Članovima kriznog stožera imenovani su:
1. Alfredo Mendiković, Predsjednik SZGP: +385995258723
2. Silvija Deković, Tajnik SZGP: +385912565824
3. Dalibor Šuran, Voditelj stručne službe održavanja SZGP kontakt: +38598217078
4. Dean Lakoseljac, Voditelj tehničke službe SZGP kontakt: +385992331161
 
 1. MJERE PREVENCIJE
 
Koronavirus (COVID-19) uzrokuje virusnu bolest koja se manifestira simptomima sličnim gripi. Brzo se širi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili životinjom, kapljičnim putem (kihanje, kašljanje), dodirom predmeta i površina izloženim virusu.
Sukladno tome preventivne mjere su:
1. pranje ruku
2. mjerenje temperature djelatnika bez kontaktnim toplomjerom pri dolasku i odlasku s posla
3. uporaba maramica za brisanje nosa
4. pokrivanje nosa i usta tijekom kihanja, kašljanja
5. nošenje maske - opcionalno
6. konzultacija liječnika
7. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke i prostor
8. poznavanje simptomatologije
9. oglašavanje mjera plakatima
10. prozračivanje prostorija
 
Simptomi prepoznavanja:
1. kašalj
2. temperatura
3. grlobolja
4. curenje iz nosa
5. otežano disanje
6. kratak dah
7. drhtavica
(naglasak je posebno obraćanje pozornosti na simptome respiratorne infekcije)
 
 
3.1. EDUKACIJA I INFORMIRANJE DJELATNIKA

 
Prije početka rada odnosno otvaranja educirani su zaposlenici o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, postavljene su  informacije o higijenskim postupcima i informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
Svaki djelatnik treba se pridržavati sljedećih uputa:
 
1. smanjivanje fizičkog kontakta i držanje socijalne distance s korisnicima
2. nošenje zaštitne maske - opcionalno
3. češće osobno pranje ruku
4. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
5. pridržavanje uputa od strane kriznog stožera i Zavoda za javno zdravstvo
6. ograničavanje kontakata u slobodno vrijeme
7. u slučaju sumnje na zarazu slijediti protokol
 
3.2. EDUKACIJA I INFORMIRANJE TRENERA ILI ODGOVORNIH OSOBA ZA GRUPE KORISNIKA

 
Svaki trener ili odgovorna osoba za grupe korisnika treba se pridržavati slijedećih uputa:
 
1. smanjivanje fizičkog kontakta s djecom i ostalim korisnicima
2. održavanje socijalne distance s roditeljima
3. nošenje zaštitne maske - opcionalno
4. kontroliranje pranja i dezinficiranje ruku djece i korisnika na početku i na kraju treninga
5. češće osobno pranje ruku
6. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
7. pridržavanje uputa od strane kriznog stožera i Zavoda za javno zdravstvo
8. ograničavanje kontakata u slobodno vrijeme
9. u slučaju sumnje na zarazu slijediti protokol
 
3.3. UPORABA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA I ZAŠTITNE OPREME

 
Za dezinfekciju sportskih podova, brava, svlačionica, sanitarnih čvorova, sportske i druge opreme te ostalih površina koristi se registrirano dezinfekcijsko sredstvo koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača.
Dok su na snazi posebne mjere, u sportskom centru će biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju sportskim objektima.
U ulaznim prostorima svih jedinica prostora sportskog objekta, u radnom prostoru zaposlenika te na prostoru za provedbu sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti biti će na raspolaganje dezinfekcijska sredstva na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži.
 
Tijekom dana će se zatvoreni sportski objekti u kojima se provode treninzi (što obuhvaća sve dijelove sportskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor, svlačionice…) što češće čistiti i dezinficirati, a posebno nakon svakog treninga.
Oprema za trening se dezinficira prije i nakon korištenja.
Prostori će se redovito provjetravati. Dezinficijensi za ruke trebaju se rabiti što češće i u situacijama kad nema tekuće vode za pranje ruku. Pri ulasku u ustanovu svaki zaposlenik je obavezan presvući se u čistu radnu odjeću koju je dužan jednom tjedno mijenjati te je koristiti isključivo i samo u ustanovi.
 
3.4. EVIDENCIJA

 
Za svako korištenje prostora sportskog objekta za nastavu, treninge ili natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom. Uz mjesto i datum održavanja nastave, treninga ili natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, sportaša, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje nastave, treninga, natjecanja ili nekog događaja.
Za svako natjecanje ili događaj s gledateljstvom uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja ili događaja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj osobe.
 
3.5. RASPORED

 
Korištenje sportskog objekta za nastavu, treninge, natjecanja, utakmice i ostale događaje vrši se samo sukladno rasporedu i s točno onim razredima, ekipama, odnosno učenicima, natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
 
 1. ORGANIZACIJA RADA
 
Organizacija rada provoditi će se sukladno preporukama HZJZ.
 
4.1. PRIJEM UČENIKA ZA ODRŽAVANJE SATA TJELESNOG ODGOJA

 
Učenici Srednjih i osnovnih škola navedeni u tekstu gore koriste isključivo parter i svlačionice a sukladno rasporedu sati koji donosi školski odbor. Nastava je organizirana tako da ne dolazi do miješanja razreda, odnosno svaki razred koristi svoju dvoranu ili odvojenu trećinu, te svaki razred koristi dvije odvojene svlačionice – jednu za učenice, a drugu za učenike.
Na vratima svlačionica je prikazan raspored korištenja svlačionica sa slijedećim informacijama:
 1. Vrijeme korištenja svlačionice
 2. Redni broj školskog sata
 3. Naziv razreda
 4. Oznaka M ( za učenike ) i Ž ( za učenice )
Za sve ostale elemente organizacije nastave, a sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. odgovorna je matična škola.
 
4.2. PRIJEM SPORTAŠA IZ SPORTSKIH KLUBOVA

 
Sportaši, članovi sportskih klubova koriste dvorane sukladno rasporedu donesenom od strane Sportske zajednice grada Poreča. Raspored je izvješen na oglasnim pločama posebno za svaki objekt.
 
 
Organizacije korištenja dvorana je slijedeća:
 
 1. Sve ekipe moraju doći na mjesto okupljanja 15 minuta prije početka treninga gdje ih dočekuje trener ili odgovorna osoba i vodi ih u svlačionicu
 2. Mjesta okupljanja u  objektima su slijedeća:
 • Za trening u dvorani Veli Jože – hol glavnog ulaza u dvoranu
 • Za trening dvorani Žatika – hol ulaza za sportaše
 • Za trening u dvorani Finida –ulazni hol u SD Finida
 1. Roditelji ostavljaju djecu trenerima ili odgovornim  osobama pred sportskim objektom, gdje ih preuzimaju nakon završetka treninga.
 2. Na vratima svlačionice prikazan je raspored korištenja svlačionica  sa slijedećim informacijama:
1.    Vrijeme korištenja svlačionice
2.    Ime kluba
3.    Sekcija ekipe
4.    Oznaka M ( za sportaše ) i Ž ( za sportašice )
 1. Treneri ili odgovorne osobe imaju slijedeće obveze:
  1. Preuzeti  ekipe na mjestu okupljanja
  2. Voditi evidencije i mjerenje temperature osobama koje prisustvuju treningu i vođenje evidencije o tome
  3. Kontrolirati pranje i dezinfekcije ruku svojih ekipa prije i poslije treninga
  4. Očistiti sve sportske rekvizite i opremu koja je korištena tijekom treninga i vratiti ih na mjesto čuvanja 
 2. Treninzi i sportsko-rekreativne aktivnosti moraju udovoljiti sigurnosnim uvjetima za provedbu aktivnosti: najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10 m2 bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za trening ili športsko-rekreativnih aktivnosti.
 
4.3. ORGANIZACIJA SPORTSKIH NATJECANJA

 
Organizacija športskih natjecanja moguća je uz prisutnost gledatelja, u kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim sportskim objektom. Organizacija natjecanja i utakmice od strane sportskih klubova potrebno je prethodno najaviti upravitelju sportskog objekta uz slijedeće podatke:
 1. Datum i vrijeme početka i završetka utakmice ( natjecanja )
 2. Ekipe koje sudjeluju na utakmici ( natjecanju )
 3. Očekivani broj sudionika
 4. Popis tehničkog osoblja potrebnog za organizaciju utakmice ( natjecanja )
Organizatori utakmice ( natjecanja ) dužni su upoznati ostale sudionike sa protokolom te moraju:
 1. Dočekati ekipe na mjestu okupljanja prema točki 4.2. ovog pravilnika
 2. Prikupiti evidenciju o sportašima ( natjecateljima ) svih timova koji sudjeluju te izmjeriti temperaturu svim sportašima i o tome predati evidenciju upravitelju sportskog objekta.
 3. Očistiti sve sportske rekvizite korištene za utakmicu ( natjecanje ) i vratiti ih na mjesto čuvanja
 
Upravitelj sportskog objekta će za utakmicu ( natjecanje ) osigurati svlačionice za pojedine ekipe i na vrata svlačionice izvjesiti naziv ekipe koja će koristiti predmetnu svlačionicu. Za sve ostale elemente organizacije sportskih natjecanja ( uključujući i organizaciju gledateljstva ) odgovorni su organizatori sportskih natjecanja, uz suradnju upravitelja objekta.
 
 
 
4.5. ORGANIZACIJA OSTALIH DOGAĐAJA

 
Organizacija ostalih događaja ( kulturnih, umjetničkih, zabavnih, kongresnih, vjerskih… ) okupljanja vrši se prema preporukama HZJZ za pojedinu vrstu događaja te prema točkama ovog protokola.
Organizaciju događaja potrebno je prethodno najaviti upravitelju sportskog objekta uz slijedeće podatke:

1. Datum i vrijeme početka i završetka događaja
2. Službeni sudionici događaja
3. Očekivani broj sudionika ( službeni sudionici i gledatelji ( posjetitelji )
4. Popis tehničkog osoblja potrebnog za organizaciju događaja

Organizatori događaja dužni su upoznati ostale sudionike sa protokolom te moraju:
1. Dočekati službene sudionike na mjestu okupljanja prema točki 4.2. ovog pravilnika
2. Prikupiti evidenciju o svim službenim sudionicima i gledateljima ( posjetiteljima ) događaja te svima izmjeriti tjelesnu temperaturu i o tome predati evidenciju upravitelju sportskog objekta.
 
Organizator eventa, manifestacije ili natjecanja koji su u interesu za Grad Poreč (sukladno Pravilniku o korištenju sportskih objekata kojima upravlja Sportska zajednica Grada Poreča) dužan je pribaviti od Grada Poreča – Parenzo suglasnost o korištenju objekta, te potvrdu/pismeno mišljenje epidemiologa za organizaciju eventa, na osnovu čega će sklopiti Ugovor o korištenju objekta sa Sportskom zajednicom Grada Poreča.
Bez sklopljenog Ugovora o korištenju objekta organizator neće biti u mogućnosti organizirati event/manifestaciju ili natjecanje
 
 
 1. ORGANIZACIJA GLEDATELJSTVA
 
Na tribinama ili prostoru predviđenim za gledateljstvo osobe smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/4 ukupnog kapaciteta u gledateljstvu. Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.
Gledateljima će se prije ulaska na tribinu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ukoliko osoba ima tjelesnu temperaturu višu od 37,2 °C biti će upućena na kućnu njegu i neće moći ući u prostor za gledatelje.
Za vrijeme ulaska i izlaska iz sportskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska gledatelja kroz sportski objekt na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.) jasno će se putem plakata komunicirati preporuka za držanje razmaka od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.
 
 1. PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJI SUMNJE NA ZARAZU VIRUSOM  COVID 19
 
Koraci postupanja:
U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od virusa COVID – 19 ili drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID – 19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj, iscjedak iz nosa, kratki dah), djelatnik odmah:
 • telefonom obavještava nadređenog (u njegovom odsustvu člana kriznog stožera) i izabranog liječnika o testiranju na COVID - 19 te utvrđivanja potrebe za bolovanjem;
 • udaljava se s radnog mjesta ili ne dolazi na posao,
 • Ako korisnici razviju simptome COVID – 19 infekcije tijekom boravka u sportskom objektu, treneri odmah obavještavaju roditelje ili kontakt osobe korisnika, koji u najkraćem vremenu moraju doći po dijete, i upravitelja.
 • Tajnik upravitelja sportskog objekta o sumnji na COVID - 19 kod zaposlenika ili korisnika telefonom obavještava nadležnog epidemiologa. 
 
 1. MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA
 
Upute za čišćenje:
 • Prije nego što se počne s čišćenjem staviti masku i rukavice. Izbjegavati dodirivanje lica i očiju tijekom
čišćenja.
 • Držati prozore ili vrata otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključiti ventilaciju.
 • Očistiti pod neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajti.
 • Očistiti toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajti.
 • Nije dozvoljeno koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje može dalje širiti virus.
 • Nakon čišćenja krpe oprati na temperaturi od minimalno 60 °C.
 • Skinuti rukavice i masku te staviti u plastičnu vrećicu, a zatim temeljito oprtai ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi.
 • Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad
 • Istuširati se i presvući odjeću odmah nakon čišćenja.
 • Ostaviti prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.
 
 
Površine koje je potrebno dezinficirati:
 • kvake vrata,
 • prekidači,
 • rukohvati,
 • klupice, stolice, garderobni ormari i vješalice za odlaganje robe i ostalih stvari
 • stolovi i radne površine u uredima i komunikacijskim prostorima (hodnici) 
 
Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:
 
1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece
3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje
4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača
5. Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi slijedećih aktivnih tvari:
 • Etanol
 • Natrijev hipoklorit
 • Glutaraldehid
 • Izopropanol
 • Benzalkonijev klorid
 • Natrijev klorit
Aktivna tvar i koncentracija
 • Natrijev hipoklorit (0,05 - 0,5%)
 • Etanol (70%)
 • Glutaraldehid (2%)
 • Izopropanol (50%)
 • Povidon-jod (10%, 1% joda )
 • Benzalkonijev klorid (alkil dimetil benzil amonijev klorid) (0,05%)
 • Natrijev klorit (0,23%) 
 
 1. RAD OSTALIH USLUŽNIH JEDINICA U OBJEKTIMA
 
U SD Žatika radi jedna uslužna jedinica, te u boćarskoj dvorani Veli Jože ugostiteljski objekt za konzumaciju pića.
 
Odgovorne osobe zakupca pojedine uslužne jedinice odgovorne su za provođenje mjera i preporuka HZJZ-a za odgovarajuće djelatnosti.
 
 1. SURADNJA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO
 
Sve informacije koje su potrebne za reagiranje u kriznoj situaciji u vezi s koronavirusom mogu se dobiti od epidemiologa u pripravnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na broj 0995294455. Ukoliko postoji nedoumica u vezi postupanja u kriznoj situaciji također se mogu kontaktirati navedeni telefonski brojevi.
 
 1. SURADNJA I INFORMIRANJE KORISNIKA 
Krizni stožer treba pravovremeno informirati korisnike putem web stranice upravitelja i sredstava javnog informiranja vezano za eventualne promjene u načinu rada ili eventualnog zatvaranja zbog pojave zaraze. Korisnici  su dužni obavijestiti trenere ili voditelje ukoliko su neki od članova obitelji hospitalizirani ili su u samoizolaciji kod kuće zbog rizičnih kontakata.
 
 1. PRAĆENJE SLUŽBENIH OBJAVA IZ NADLEŽNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA
 
Upravitelj SZGP svakodnevno će pratiti tijek razvoja situacije u državi, držati se svih informacija i uputa državnih institucija i službi te u skladu s njima postupati.
 
 
 1. ZAKLJUČAK
 
Ovaj protokol stupa na snagu odmah i svi djelatnici i korisnici obvezni su postupati u skladu s njim.
 
U Poreču, 14.09.2020. godine
 
 
 

Predsjednik
Alfredo Mendiković
 
 

Kontakt

Sportska zajednica grada Poreča
Nikole Tesle 16
52440 Poreč
Republika Hrvatska

Tel: +385 52 432 322